любопитните очи и шумния

Разположена сред обширен, потънал в зеленина двор, скрита от любопитните очи и шумния делник, в истанбулския к

любопитните очи и шумния

Разположена сред обширен, потънал в зеленина двор, скрита от любопитните очи и шумния делник, в истанбулския к