Проекти

Реставрация и ремонт на желязната църква “Свети Стефан”

Необходимо е да се укрепят основите и да се възстановят корозиралите части. Направените сондажи и проучвания показаха износване и пропадане на носещите елементи. Увеличават се разкъсванията по фасадата, видими са разместването на подовата настилка и пукнатините около църквата, корозията събаря части от външните и вътрешни орнаменти.

За да запазим църквата, към нашите усилия каним да се присъединят и други родолюбци, готови да помогнат според силите и възможностите си.

 

Възстановяване на Метоха като културен център

Триетажната каменна сграда днес не се използва. Тече процедура по доказване на собствеността, предстои изваждане на нотариален акт. Идеята е Метоха да бъде възроден като български културен център. Има възможност да се обособят музей, библиотека, културен отдел, кът за гости и др. Необходим е ремонт. Инвеститори, хора с идеи или желаещи да сътрудничат, моля да установят контакт с нас.

2006