Съобщения

 

Благодарим на нашите дарители

Църковното настоятелство уведомява досегашните дарители, подпомогнали реставрацията на желязната църква “Свети Стефан”, че имената им са вписани в почетната “Дарителска книга” и им благодари за проявената отзивчивост.

 

Банкови сметки за дарения

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
FINANS MARKET BRANCH - ISTANBUL

SWIFT : TVBATR2A-005

Сметка - USD ACCOUNT-IBAN: TR16 0001 5001 5804 8011 2620 50

Сметка - EURO ACCOUNT-IBAN: TR31 0001 5001 5804 8011 7447 43

Сметка - YTL ACCOUNT-IBAN: TR82 0001 5001 5800 7278 6413 98

 

Набираме хористи за Църковния хор

Църковният хор набира хористи – мъже и жени за доброволно участие.

2006